Takster

Takster for år 2021

MEDLEMMER:

     Indskud for nye medlemmer

26.500,00 kr.

     Målerbrønd/vandmåler  

6.625,00 kr.

     Andelskapital

1.875,00 kr.

Vandafgift:

     Fast Ydelse

1.250,00 kr.

     Variabelydelse iflg. vandmåler pr. m3

8,75 kr.

     Vandskat pr. m3 

7,96 kr.

     Administrationsbidrag

375,00 kr.

IKKE- MEDLEMMER:

     Fast Bidrag 

750,00 kr.

     Vandafgift pr. m3

37,50 kr.

     Vandskat pr. m3   

7,96 kr.

GEBYRER:

     Lukning (excl. håndværkerudgifter) 

1.125,00 kr.

     Genåbning (excl. håndværkerudgifter) 

1.125,00 kr.

     Incassobesøg

562,00 kr.

     Afmontering af tilførsel ved medlemsophør 

1.250,00 kr.

     Rykkerskrivelse - 1. varsel 

100,00 kr.

     Rykkerskrivelse - 2. varsel 

100,00 kr.

     Manglende flyttemeddelelse    

100,00 kr.

     Besvarelse af mæglerforespørgsel

250,00 Kr.

Taksterne er inklusiv moms

Klik på linket for at hente takstbladet som PDF: Takster for år 2021