Forside

Hent indkaldelse Indkaldelse til ordinær generalforsamling. DRIFTSINFO


Velkommen til Ordruplund Vandværk som forsyner ca. 1000 forbrugere med drikkevand i området omkring Ordrup i Odsherred Kommune.

Vandværket er oprindeligt anlagt i 1966; men ombygget i 1976, hvor selve vandværket og de tekniske anlæg til vandbehandling og udpumpning blev placeret i en ny bygning, medens den gamle vandværksbygning blev ombygget til kontor og mødelokale.

I 2008 – 2009 blev vandværkets tekniske styring og alle pumper udskiftet således at vandværket nu styres af en computer med overbygget SRO (styring overvågning og regulering) funktion og back up af alle driftsdata. Værkets funktion kan fuldt overvåges og styres via internetopkoblinger af driftspersonale og bestyrelse.

På grund af beliggenhedernes geologi er det vand der nu indvindes mere end 70 år gammelt og helt fri for nogen form af pesticider.

Vandværket indvinder vand fra 4 boringer, to placeret på vandværkets adresse, Kårupvej 6 C og to boringer placeret i Kårup Skov. Den udpumpede mængde er ca. 50.000 m3 pr. år. Værket er ringforbundet med 3 naboværker, således at forbrugerne altid er sikret vandforsyning. Vandet har en rigtig god smag og har altid opfyldt alle tekniske krav for godt drikkevand. Det har en hårdhedsgrad på ca. 14.