Takster for år 2019

_______________________________________________________________________________________________________________________


Medlemmer:

                

   Indskud for nye medlemmer                         

26.500,00 kr.

                

   Målerbrønd/vandmåler                             

6.625,00 kr.

                

   Vandafgift:

                

   Fast Ydelse                                      

1.250,00 kr.

                

   Variabelydelse iflg. vandmåler pr. m3            

8,75 kr.

                

   Vandskat pr. m3                                  

7,81 kr.

                

   Administrationsbidrag                            

375,00 kr.

Ikke- medlemmer:

                                                   

                 

   Fast Bidrag                                      

750,00 kr.

                

   Vandafgift pr. m3                                

37,50 kr.

                

   Vandskat pr. m3                                  

7,81 kr.

Gebyrer:

                                                    

                

   Lukning (excl. håndværkerudgifter)               

1.125,00 kr.

                

   Genåbning (excl. håndværkerudgifter)              

1.125,00 kr.

                

   Incassobesøg                                     

562,00 kr.

                

   Afmontering af vandtilførsel ved medlemsophør    

1.250,00 kr.

                

   Rykkerskrivelse - 1. varsel                      

100,00 kr.

                

   Rykkerskrivelse - 2. varsel                      

100,00 kr.

                

   Manglende flyttemeddelelse                       

100,00 kr.

 Taksterne er inklusiv moms  

 

 

Klik på linket for at hente takstbladet som PDF:

Takster for år 2019